Contact Us

Contact Sensei Leon..

Shihan Leon Donnelly receiving his 7th Dan Ju Jitsu from Hanshi Steve Barnett

 
HARROGATE JUJITSU/ GOSHIN RYU JU JITSU KAI
HIGH HARROGATE WMC
DEVONSHIRE PLACE
HARROGATE
HG1 4AA

Tel Leon: 0781 4009638

leon@harrogatejujitsu.co.uk